Przerwij pokaz slajdów | Wstrzymaj
  Krystyna Morawski 
"#" 2012
100 x 70 Acrylic painting on Canvas